Dotyczy: lotniczych zabiegów ratowniczych na terenie Starostwa Powiatowego w Gostyniu, gminy: Borek Wielkpolski i Pogorzela

Nadleśnictwo Piaski informuje, że w dniach od 25 kwietnia 2024 roku do 25czerwca 2024 roku (w zależności od warunków pogodowych), na obszarach leśnychbędących w zarządzie Nadleśnictwa Piaski położonych na terenie StarostwaPowiatowego w Gostyniu, gminy: Borek Wielkopolski i Pogorzela, planuje się lotniczyzabieg wielkoobszarowy ograniczania liczebności szkodników pierwotnychdrzewostanów dębowych. Więcej informacji w załącznikach.