Dotyczy: lotniczych zabiegów ratowniczych na terenie Starostwa Powiatowego w Gostyniu, gminy: Borek Wielkpolski i Pogorzela

Nadleśnictwo Piaski informuje, że w dniach od 25 kwietnia 2024 roku do 25czerwca 2024 roku (w zależności od warunków pogodowych), na obszarach leśnychbędących w zarządzie Nadleśnictwa Piaski położonych na terenie StarostwaPowiatowego w Gostyniu, gminy: Borek Wielkopolski i Pogorzela, planuje się lotniczyzabieg wielkoobszarowy ograniczania liczebności szkodników pierwotnychdrzewostanów dębowych. Więcej informacji w załącznikach.

Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich – 50 zł do jednego pnia, już można składać wnioski

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Stawka płatności wynosi 50 zł, a budżet – 80 mln zł. Środki finansowe z budżetu państwa, podobnie jak w latach ubiegłych, są przeznaczone dla pszczelarzy, którzy prowadzą działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, są wpisani do rejestru […]

Informacja na temat szkolenia

Zarząd RZP w Lesznie informuje, że dn. 09.03.2024 r. w godz. 8.30-14.30 planujemy zorganizować szkolenie dla pszczelarzy w Sali bankietowej Oaza. Szkolenie będzie trwało ok. 6h. Poprowadzi je prof. dr hab. Adam Tofilski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie. Tematem szkolenia będzie: ,,Prowadzenie gospodarki pasiecznej i biologia rodziny pszczelej‘’. Szacunkowy koszt udziału jednej osoby to kwota: […]