Pamięci Pana Jerzego Riedla

Niespodziewana wiadomość pogrążyła nas w głębokim smutku. Żal niepomierny opanował nasze myśli i serca. Już nie usłyszymy Jego opowieści o dawnych czasach, albo o tym jakie miał przygody ze swoimi pszczołami. Ktokolwiek zetknął się z Panem Jerzym wie jak miło było z nim choćby trochę porozmawiać. Zawsze pogodny, przyjazny dla każdego. Był Honorowym Członkiem Rejonowego […]

Uwaga komunikat dotyczący poruszania się

Związku z ograniczeniami w poruszaniu się Rejonowy Związek Pszczelarzy informuje że pszczelarze jadący do pasiek znajdujących się w terenie nie leśnym mogą to czynić na zasadach takich jak dla rolników. Pszczelarze jadący do pasiek w lesie mają obowiązek konsultować ten fakt jednorazowo z leśnictwem na którym znajduje się pasiek. Zarząd Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie […]