Uwaga komunikat dotyczący poruszania się

Związku z ograniczeniami w poruszaniu się Rejonowy Związek Pszczelarzy informuje że pszczelarze jadący do pasiek znajdujących się w terenie nie leśnym mogą to czynić na zasadach takich jak dla rolników. Pszczelarze jadący do pasiek w lesie mają obowiązek konsultować ten fakt jednorazowo z leśnictwem na którym znajduje się pasiek.

Zarząd Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie życzy wszystkim dużo zdrowia

Prezes

Zbigniew Wach

Post Author: swidzinski