Zgłoszenie Przczelarzy

ZGŁOSZENIA PRZCZELARZY  do  „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej” przyjmujemy do   30 sierpnia 2019 r.

Możliwość uzyskanie węzy pszczelej

UWAGA  WIELKOPOLSCY PSZCZELARZE (Dotyczy wszystkich pszczelarzy posiadających pasiekę) „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”- POZWALA NA UZYSKANIE WĘZY PSZCZELEJ finansowany przez: Szczegółowych informacji udzielają: REGIONALNY ZWIAZEK PSZCZELARZY WIELKOPOLSKI PÓŁNOCNEJ ul. Paderewskiego  2 64-800 CHODZIEŻ tel.  67 282 97 32