Możliwość uzyskanie węzy pszczelej

UWAGA  WIELKOPOLSCY PSZCZELARZE

(Dotyczy wszystkich pszczelarzy posiadających pasiekę)

„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”-

POZWALA NA UZYSKANIE WĘZY PSZCZELEJ

finansowany przez:

https://www.umww.pl/attachments/article/9050/Samorz%C4%85d%20Wojew%C3%B3dztwa%20Wielkopolskiego.jpg

Szczegółowych informacji udzielają:

REGIONALNY ZWIAZEK PSZCZELARZY WIELKOPOLSKI PÓŁNOCNEJ
ul. Paderewskiego  2
64-800 CHODZIEŻ
tel.  67 282 97 32

Post Author: swidzinski