Komunikat z dnia 27.10.2023 r.

Koledzy Prezesi Kół
Rejonowego Związku
Pszczelarzy w Lesznie

 1. Informujemy, że tegoroczne obchody święta naszego patrona Św. Ambrożego odbędą się 9 grudnia
  br. Obchody rozpoczniemy mszą św. w kościele pw. Św. Antoniego w Lesznie o godzinie 16.
 2. Po mszy spotykamy się w sali bankietowej Ramzes w Wilkowicach przy ul. Mórkowskiej 30, gdzie
  odbędzie biesiada pszczelarska. Koszt uczestnictwa w obchodach wynosi 80zł. termin wpłat do 30
  listopada (płatności należy dokonać na konto RZP w Lesznie). Serdecznie zapraszamy wszystkie
  poczty sztandarowe !
 3. Prosimy o wypełnienie druku z numerem konta i przekazanie do biura. Wypłaty będą realizowane po
  dostarczeniu druku. Pilne !

Z poważaniem:
Kierownik biura RZP
Patrycja Głogosz

Post Author: swidzinski