Druk z numerem konta Koła

Prosimy o wypełnienie druku z numerem konta i przekazanie do biura, wypłaty będą realizowane dla kół: po dostarczeniu poniższego druku

Można odesłać skan.

Post Author: swidzinski