Proponowane ceny leków 2023

W tym roku mamy aż 13 zarejestrowanych i refundowanych leków przeciw warrozie. Przypominamy o lekooporności varroa, warto więc stosować w kolejnych sezonach inne środki (zwracając uwagę jaka jest substancja czynna). Ceny są zróżnicowane, należy jednak pamiętać, że opakowania są różnej wielkości i różny jest koszt na jedną rodzinę pszczelą.