Uwaga komunikat dotyczący poruszania się

Związku z ograniczeniami w poruszaniu się Rejonowy Związek Pszczelarzy informuje że pszczelarze jadący do pasiek znajdujących się w terenie nie leśnym mogą to czynić na zasadach takich jak dla rolników. Pszczelarze jadący do pasiek w lesie mają obowiązek konsultować ten fakt jednorazowo z leśnictwem na którym znajduje się pasiek. Zarząd Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie … Czytaj dalej

Zgłoszenie Przczelarzy

ZGŁOSZENIA PRZCZELARZY  do  „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej” przyjmujemy do   30 sierpnia 2019 r.

Możliwość uzyskanie węzy pszczelej

UWAGA  WIELKOPOLSCY PSZCZELARZE (Dotyczy wszystkich pszczelarzy posiadających pasiekę) „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”- POZWALA NA UZYSKANIE WĘZY PSZCZELEJ finansowany przez: Szczegółowych informacji udzielają: REGIONALNY ZWIAZEK PSZCZELARZY WIELKOPOLSKI PÓŁNOCNEJ ul. Paderewskiego  2 64-800 CHODZIEŻ tel.  67 282 97 32

Komunikat Maj

ul. Ostroroga 83 64-100 Leszno tel. 65 520 97 40 e-mail: rzpleszno@o2.pl    Leszno, dnia 29.05.2019 r. Sz. P. Prezes Koła Pszczelarzy Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie organizuje wycieczkę na XXXVII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Bielsku Białej w dniach 20 – 22 września 2019 r. Koszt wycieczki to 400zł / 1 osoba (cena nie obejmuje obiadów ) … Czytaj dalej